Księgowość

W zakresie świadczonych przez nasze biuro rachunkowe usług księgowych znajduje się prowadzenie ksiąg rachunkowych dla firm zobowiązanych do pełnej ewdiencji księgowej oraz książek przychodów i rozchodów dla małych działalności gospodarczych. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres usług:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie księgi głównej
 • Weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych
 • Sporządzanie planów amortyzacyjnych
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
 • Ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego
 • Ewidencja księgowa wynagrodzeń i ich pochodnych
 • Kontrola należności i zobowiązań
 • Monitoring i przygotowywanie płatności
 • Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
 • Rozliczania kosztów
 • Ewidencja i rozliczania nakładów inwestycyjnych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie deklaracji CIT i VAT
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • Sporządzanie dowolnych raportów dla potrzeb zarządczych

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z zatwierdzonym przez klienta planem amortyzacyjnym
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów
 • Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb VAT
 • Ewidencja ilościowo-wartościowa obrotu magazynowego
 • Kontrola należności i zobowiązań
 • Monitoring i przygotowywanie płatności
 • Przygotowywanie i wystawianie faktur sprzedażowych
 • Sporządzanie deklaracji PIT i VAT
 • Rozliczanie roczne działalności na podstawie ewidencji podatkowej

Zadaj pytanie